Aanvullende informatie over Meeslouwerplas in de commissie Klimaat, Natuur en Milieu

Datum besluit: 19 november 2019


Provinciale Staten hebben tijdens de procedurevergadering van de Statencommissie Klimaat, Natuur en Milieu besloten om twee GS-stukken over de Meeslouwerplas voor de vergadering van 4 december als bespreekstuk te agenderen. Het betreft een brief over de waterkwaliteit in de Meeslouwerplas en een brief over de stand van zaken van de voortgang van het onderzoek dat wordt uitgevoerd naar aanleiding van beweringen over asbeststort in de Meeslouwerplas. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten dat over beide onderwerpen nog aanvullende informatie aan Provinciale Staten zal worden toegezonden en geven Provinciale Staten in overweging hiermee bij het moment van agendering in de commissie Klimaat, Natuur en Milieu rekening te houden.

Type besluit: GS-vergadering