Beantwoording Statenvragen 3535 van CDA m.b.t. verkeerslichten voor landbouwverkeer N207 Leimuiden

Datum besluit: 19 november 2019


Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de schriftelijke vragen van CDA over verkeerslichten voor landbouwverkeer N207 Leimuiden vastgesteld. Gedeputeerde Staten geven in de antwoorden aan dat het toelaten van landbouwverkeer op het twee kilometer lange traject over de N207 van de kruising Vriezenweg tot aan de kruising Burgemeester Bakhuizenlaan niet wenselijk is. Hiervoor zijn verschillende redenen voor aangedragen. De busstroken langs de N207 zijn uitsluitend bedoeld voor openbaar vervoer, en in dit specifieke geval bussen van R-net. Daarnaast brengt de fysieke omgeving praktische uitdagingen met zich mee. Landbouwverkeer laten wachten op bestaande wegen zal zorgen voor een verminderde verkeersdoorstroming, dit is een ongewenste situatie. Gedeputeerde Staten zien vooralsnog geen zwaarwegende redenen om onderzoek uit te voeren naar het toestaan van landbouwverkeer op een deel van de N207 bij Leimuiden.

Type besluit: GS-vergadering