Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 bijlage 6

Datum besluit: 19 november 2019


Gedeputeerde Staten hebben de wijziging van bijlage 6 van de Subsidieregeling Groen 2016 vastgesteld. Deze bijlage bevat een kaart met locaties waarop kwaliteitsverbetering van bestaande groengebieden en het recreatieve routenetwerk subsidiabel is. Het gaat hierbij specifiek om herstel- of inrichtingsmaatregelen in of bij een bestaand groengebied. Met deze wijziging zijn de locaties 'Vleermuisbunker Wassenaar' en 'Deltavogels herkennen en bekijken' op de kaart toegevoegd. Subsidie kan in 2019 worden aangevraagd.

Type besluit: GS-vergadering