GS brief aan PS over kabinetsmaatregelen aanpak stikstof

Datum besluit: 19 november 2019


Gedeputeerde Staten hebben een brief aan Provinciale Staten gestuurd waarin men wordt geïnformeerd over de effecten voor de woningbouw in Zuid-Holland van de aangekondigde kabinetsmaatregelen ten aanzien van stikstof in de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer van 13 november 2019. Een nadere analyse naar de doorwerking van deze maatregelen ten behoeve van onze provincie is nog gaande.

Type besluit: GS-vergadering