Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid najaar 2019

Datum besluit: 19 november 2019


De GS-brief Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid najaar 2019 bevat voorstellen voor de actualisatie van de op dit moment geprogrammeerde beleidsproducten. Hiermee ontstaat een totaaloverzicht van alle voorgenomen beleidsontwikkeling en trajecten die daartoe kunnen leiden zoals verkenningen en evaluaties. Per traject wordt op de provinciale website aangegeven hoe participatie wordt vormgegeven, zodat iedereen die wil ook kan participeren. De provincie werkt aan een vernieuwd integraal Omgevingsbeleid waarin de maatschappelijke opgaven centraal staan. Dit vernieuwde Omgevingsbeleid heeft zijn basis in de op 20 februari 2019 vastgestelde Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. Voor het overige deel wordt het Omgevingsbeleid verder ontwikkeld met een aantal beleidsaanpassingen en uitvoeringskeuzes, die voortkomen vanuit vernieuwingsambities of vanuit knelpunten in de (gebieds)praktijk.

Type besluit: GS-vergadering