Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland december 2019

Datum besluit: 19 november 2019


De provincie Zuid-Holland stelt € 560.000,- aan POP-3 subsidie beschikbaar voor jonge landbouwers voor duurzame investeringen in het landbouwbedrijf. Investeringen die voor subsidie in aanmerking komen zijn onder andere: systemen voor precisielandbouw, mechanische mestscheidingsinstallaties, machines voor niet kerende grondbewerking en emissiearme stalvloeren voor melkveehouderij en vleeskalverhouderij. Aanvragen van de subsidie is mogelijk in de periode van 2 december 2019 tot en met 7 februari 2020. Meer informatie over de subsidie staat op http://www.pzh.nl/pop3 is een onderdeel van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling; Europa investeert in zijn platteland.

Type besluit: GS-vergadering