Organisatieanalyse en acties Kunstgebouw

Datum besluit: 19 november 2019


Aanbiedingsbrief aan Provinciale Staten waarmee het Jaarplan 2020 van Kunstgebouw met daarin de acties die Kunstgebouw in gang zet naar aanleiding van de organisatieanalyse en advies aan Provinciale Staten wordt toegestuurd.

Type besluit: GS-vergadering