Vaststelling Strategische Agenda Kust Zuid-Holland

Datum besluit: 19 november 2019


Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de Strategische Agenda Kust vastgesteld. Met deze agenda geven zij richting aan de door haar gewenste ambities en ontwikkelingen. Gedeputeerde Staten zien er naar uit om de komende jaren, samen met onze partners, verder uitwerking te geven aan een krachtige en kwalitatieve ontwikkeling van onze Zuid-Hollandse kust.

Type besluit: GS-vergadering