Uitgangspuntenbrieven Financieel kader 2021 gemeenschappelijke regelingen

Datum besluit: 26 november 2019


De provincie Zuid-Holland wil onder meer richting gemeenschappelijke regelingen actiever en meer kaderstellend optreden, dit binnen de grenzen die door Provinciale Staten zijn aangegeven. Daarom wordt voor de betreffende vijf gemeenschappelijke regelingen, waarbij de provincie één van de deelnemers is, het (financieel) kader voor de begroting 2021 als uitgangspunt meegegeven inclusief specifieke aandachtspunten.

Type besluit: GS-vergadering