Jaarverslag Bezwarencommissie 2018

Datum besluit: 26 november 2019


De Bezwarencommissie van de provincie Zuid-Holland heeft haar jaarverslag over 2018 uitgebracht. Dit jaarverslag bevat wetenswaardige cijfermatige gegevens met betrekking tot de rechtsbeschermingspraktijk in dat jaar, waaronder een analyse van de ontwikkelingen in het aantal ontvangen en behandelde bezwaarschriften en de doorlooptijden van de bezwaarschrift-behandeling. Uit dit verslag blijkt onder andere dat het aantal bezwaarschriften dat binnen de gestelde afdoeningstermijn kon worden afgehandeld op goed niveau is gebleven (94%).

Type besluit: GS-vergadering