Besluit tot vaststellen van de legesverordening Omgevingsrecht Zuid-Holland 2020

Datum besluit: 5 november 2019


De wetgever heeft bepaald dat legesheffing niet thuishoort in een omgevingsverordening. Daarom wordt de legesheffing uit de omgevingsverordening gehaald en ondergebracht in een aparte Legesverordening omgevingsrecht Zuid-Holland 2020. De nieuwe verordening is bij deze gelegenheid op onderdelen geactualiseerd en de kostendekkendheid van de leges is op 100% gebracht. Hierdoor zijn de tarieven gestegen.

Type besluit: GS-vergadering