GS-reactie op brieven van de gebiedspartijen over de bomenkap in Vlietland

Datum besluit: 5 november 2019


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van diverse gebiedsbrieven inzake de bomenkap in natuur- en recreatiegebied Vlietland vastgesteld. In de brieven wordt gereageerd tegen de aangekondigde bomenkap in het recreatiegebied en wordt verzocht om met de gebiedspartijen hierover in overleg te treden. In reactie op de brief geven Gedeputeerde Staten aan dat de voorgenomen kap inmiddels is opgeschort. Inmiddels zijn de gesprekken met de betreffende gebiedspartijen gestart. Voor Gedeputeerde Staten staat het handhaven van de veiligheid voor recreanten en bezoekers van het gebied voorop.

Type besluit: GS-vergadering