Legesverordening Wet natuurbescherming Zuid-Holland 2020

Datum besluit: 5 november 2019


De wetgever heeft bepaald dat legesheffing niet thuishoort in een omgevingsverordening. Daarom wordt de legesheffing uit de omgevingsverordening gehaald en ondergebracht in een aparte Legesverordening Wet natuurbescherming Zuid-Holland 2020.

Type besluit: GS-vergadering