Samenwerkingsovereenkomst Waterpoort 2020 tot en met 2023

Datum besluit: 1 oktober 2019


De provincie Zuid-Holland ondertekent op 10 oktober 2019 de overeenkomst ‘Gebiedsgericht samenwerken in Waterpoort voor de periode 2020-2030’. De ondertekening is een vervolg op de deelname door Zuid-Holland aan het gebiedsnetwerk sinds 2013. Waterpoort wordt gevormd door het gebied rondom het Volkerak-Zoommeer en beslaat gemeenten binnen zowel Noord-Brabant, Zuid-Holland als Zeeland. De samenwerking vindt plaats tussen overheden, ondernemers, maatschappelijke partijen en burgers en heeft als doel de kansen die de ligging rondom het water van het Volkerak-Zoommeer biedt, te benutten voor wonen, economie, recreatie en natuur.

Type besluit: GS-vergadering