Aangaan bewaarovereenkomst met Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland N.V.

Datum besluit: 15 oktober 2019


Het Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland, verder "Proav", heeft een vermogen opgebouwd van ca. € 3,4 miljoen. Dit bedrag staat op een bankrekening bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Nu brengt de BNG (negatieve) rente in rekening voor tegoeden vanaf € 2,5 miljoen. Proav wil de kosten zoveel mogelijk beperken, vandaar dat zij € 1,5 miljoen in bewaring geeft bij de provincie Zuid-Holland totdat PROAV de middelen nodig heeft.

Type besluit: GS-vergadering