Procedurebeschrijving autorisatie en beheer toegang justitiële documentatie provincie Zuid-Holland

Datum besluit: 8 oktober 2019


Tot op heden worden uittreksels van justitiële documentatie bij de provincie Zuid-Holland per post opgevraagd. Sinds begin dit jaar bestaat de mogelijkheid voor organisaties om deze documentatie digitaal op te vragen. Digitale innovatie stimuleren past binnen de gestelde kaders van het coalitieakkoord “Elke dag beter Zuid-Holland''. Digitaal aanvragen bespaart tevens ook veel tijd en geniet daarom de voorkeur. Er moet een aantal zaken worden geregeld om het digitaal opvragen van uittreksels van justitiële documentatie mogelijk te maken. Het betreft het vaststellen van voorschriften voor lokaal beheer ten aanzien van uittreksels van justitiële documentatie, het vaststellen van een procedurebeschrijving voor autorisatie en beheer van toegang tot justitiële documentatie en het aanwijzen van een lokaal beheerder.

Type besluit: GS-vergadering