Beantwoorden Statenvragen 3553 PvdA over Schone Lucht Akkoord

Datum besluit: 15 oktober 2019


Gedeputeerde Staten hebben Statenvragen van de PvdA over het Schone Lucht Akkoord beantwoord. In het coalitieakkoord is opgenomen dat Gedeputeerde Staten zich inzetten voor verbetering van de luchtkwaliteit. Gedeputeerde Staten willen graag in gesprek met Provinciale Staten over de ambitie voor luchtkwaliteit in de provinciale Omgevingsvisie, en willen daar het Schone lucht Akkoord bij betrekken. Maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren zullen worden uitgevoerd in samenhang met het in het coalitieakkoord aangekondigde programma gezond en veilig.

Type besluit: GS-vergadering