Beantwoording Statenvragen 3551 PvdD - Recreanten in gevaar door jagers

Datum besluit: 15 oktober 2019


In Zuid-Holland leven heel veel ganzen. Deze ganzen veroorzaken schade aan landbouwgewassen en natuurgebieden en vormen een risico voor het luchtverkeer. De jagers van de wildbeheereenheden voeren het provinciale beleid uit om de balans te herstellen en de ganzenpopulaties te beheren. Dat gebeurt onder meer door afschot. De Partij voor de Dieren heeft in verband hiermee vragen gesteld over de veiligheid van recreanten in de omgeving van de Groenzoom. Gedeputeerde Staten antwoorden dat de lokale wildbeheereenheid goed op de hoogte is van de situatie en dat de jagers rekening houden met de recreanten in het gebied. De veiligheid van de recreanten is niet in het geding.

Type besluit: GS-vergadering