Beantwoording Statenvragen 3556 CU&SGP Melding datalek

Datum besluit: 15 oktober 2019


Gedeputeerde Staten beantwoorden statenvragen over een datalek. Door dit datalek waren de persoonsgegevens van een beperkt aantal personen zichtbaar voor provinciale medewerkers. Gedeputeerde Staten lichten de gevolgde procedure en de risicobeoordeling toe. Ook geven zij de leerpunten aan voor de beveiliging van persoonsgegevens in andere provinciale systemen. Het datalek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierover zijn Provinciale Staten op 24 september 2019 geïnformeerd.

Type besluit: GS-vergadering