Beantwoording Statenvragen 3552 PvdD Serveren paling tijdens Prinsjesprijsdiner

Datum besluit: 15 oktober 2019


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording vastgesteld van schriftelijke vragen nr. 3552 van de Partij voor de Dieren over het serveren van paling tijdens het Prinsjesprijsdiner op 12 september j.l. De beantwoording gaat in op de bereidheid van de organisatie om geen paling meer te (laten) serveren.

Type besluit: GS-vergadering