Behandelvoorstel motie 881 bos- en bomenbeleid

Datum besluit: 15 oktober 2019


Op 3 juli 2019 hebben PS motie nr. 881 'provinciaal bos- en bomenbeleid' aangenomen. De motie richt zich op de bevoegdheden van GS op basis van hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming. PS verzoeken GS het huidige bos- en bomenbeleid ten aanzien van deze bevoegdheden nader uit te werken. In het onderhavige behandelvoorstel geven GS aan dit breder op te willen pakken, namelijk in de vorm van het opstellen van een bos- en bomenbeleid, ook waar dat geen directe relatie heeft met de genoemde bevoegdheden. Vervolgens willen GS dan de relatie te leggen met de voor dat beleid benodigde instrumenten, waaronder de bevoegdheden op grond van hoofdstuk 4. Een en ander zal gebeuren in afstemming met externe partners.

Type besluit: GS-vergadering