Wijziging Green-Blue Deal

Datum besluit: 15 oktober 2019


Op 29 oktober 2018 hebben de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg en het Hoogheemraadschap van Rijnland samen met de provincie Zuid-Holland de Green/Blue deal Realisatie Weidevogel- Waterbergingsgebied Meerpolder ondertekend. In deze Green/Blue deal wordt uitgesproken dat de partijen verkennen op welke wijze ambities op het gebied van weidevogels, biodiversiteit, beperken van wateroverlast en recreatie het best gecombineerd kunnen worden. Bij het uitvoeren van deze verkenning blijkt een aantal zaken uit de Green/Blue deal aanpassing te behoeven. Dat heeft onder andere betrekking op de planning en op het grootschalig grond afgraven.

Type besluit: GS-vergadering