Wijziging Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017

Datum besluit: 15 oktober 2019Met de subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017 stimuleert de provincie lokale maatschappelijke initiatieven om aan de slag te gaan met energie-transitie. De regeling wordt nu uitgebreid. Inwoners met een huur tot € 900,-- per maand of eigenaren van een woning met een WOZ-waarde van max € 200.000,-- kunnen vanaf nu subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen en maatwerkadviezen ter voorbereiding daarvan. Daarnaast is de regeling op enkele punten aangescherpt. Zo is de grens voor een Vereniging van Eigenaren om in aanmerking te komen voor realisatie-subsidie gesteld op een (gemiddelde) WOZ-waarde per woning van maximaal € 200.000,--. Voor beide groepen zijn deel-subsidieplafonds vastgesteld.

Type besluit: GS-vergadering