Beantwoording Statenvragen 3558 FVD - burgemeesterschap voormalig gedeputeerde Weber

Datum besluit: 29 oktober 2019


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de schriftelijke Statenvragen 3558 van het FVD over het burgemeesterschap van voormalig gedeputeerde Weber vastgesteld. Gevraagd wordt naar informatie omtrent de openstelling van de burgemeestersvacature in de gemeente Zuidplas. Deze informatie is openbaar en wordt vermeld in de antwoorden. De periode voor het indienen van sollicitaties geldt voor iedere kandidaat.

Type besluit: GS-vergadering