Beantwoording Statenvragen 3525 van CDA en VVD over Stand van Zaken N59

Datum besluit: 29 oktober 2019Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de schriftelijke vragen van CDA en VVD over de stand van zaken N59 vastgesteld. Gedeputeerde Staten geven in de antwoorden aan dat het uitvoeringsplan met 14 maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid, doorstroming, energie, duurzaamheid en ecologie na het zomerreces ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de stuurgroep. De maatregelen zijn in detail uitgewerkt. Marktpartijen hebben innovatieve oplossingen aangedragen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft € 5 miljoen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op de N59. Dit wordt door Rijkswaterstaat ingezet om het wegvak N59 Hellegatsplein – kruising Schaapsweg (afslag Den Bommel) te voorzien van een harde rijrichtingscheiding. Energie en duurzaamheid maken integraal onderdeel uit van het beleid en de fysieke werkzaamheden aan de weg.

Alle maatregelen worden afgestemd op andere werkzaamheden in de omgeving en moeten voor eind 2024 uitgevoerd zijn.

Type besluit: GS-vergadering