Beantwoording Statenvragen 3561 van Christen Unie en SGP over voorgenomen reis China najaar 2019

Datum besluit: 29 oktober 2019


Statenleden van ChristenUnie en SGP hebben vragen gesteld over de voorgenomen reis van de commissaris van de Koning Jaap Smit en gedeputeerde Adri Bom-Lemstra naar China in november 2019.

De vragen hebben betrekking op de mensrechtensituatie in China, veiligheidsvraagstukken, concurrentievermogen en de handelsrelatie met China.

In de beantwoording geven Gedeputeerde Staten aan op welke wijze zij omgaan met de genoemde thema's.

Type besluit: GS-vergadering