Beslissing op bezwaar invordering dwangsommen houtopstanden Nieuwe Dordtse Biesbosch

Datum besluit: 29 oktober 2019Het bezwaar tegen het besluit tot invordering van verbeurde dwangsommen in het kader van de herplantingsplicht van houtopstanden in de Nieuwe Dordtse Biesbosch is, conform het advies van de bezwarencommissie, ongegrond verklaard. Bezwaarde had de plicht om voor november 2017 houtopstanden te herplanten. In januari 2018 was nog niet voldaan aan de herplantplicht in de Nieuwe Dordtse Biesbosch, daarom is een last onder dwangsom opgelegd om voor 1 juni 2018 alsnog te voldoen aan de herplantplicht. Bij controle bleek dat na 1 juni nog niet is voldaan aan de herplantplicht en is bij besluit van 4 september 2018 bezwaarde in kennis gesteld van het verbeuren van dwangsommen. Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt.

Type besluit: GS-vergadering