Besluit tot wijziging van artikelen 2.7.1 en 2.7.2 en bijlagen 4 en 5 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

Datum besluit: 29 oktober 2019


De provincie Zuid-Holland maakt subsidie mogelijk voor herstel- en inrichtingsmaatregelen in of bij bestaand groengebied in de gebieden zoals aangegeven in de betreffende bijlage van de Subsidieregeling Groen.

De thema's behoren tot de Subsidieregeling Groen (Srg). Op basis van Srg verleent provincie Zuid-Holland subsidie aan projecten die een bijdrage leveren aan de bevordering van de groenbeleving, biodiversiteit en agrarisch ondernemerschap. Via de Srg worden projecten gesubsidieerd die niet passen in de Subsidieregeling Gebiedsprogramma’s Groen Zuid-Holland 2016, waarmee via Landschapstafels het meerjarig gebiedsprogramma van Zuid-Holland wordt gerealiseerd.

Type besluit: GS-vergadering