Verdeling 2e portefeuillehouderschap op het onderdeel Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)

Datum besluit: 29 oktober 2019


Bij een portefeuilleverdeling horen ook afspraken over achtervang van de betreffende portefeuilles: de zogenaamde 2e portefeuillehouderschappen. Tijdens de vergadering op 15 oktober 2019 heeft het college van Gedeputeerde Staten de verdeling van de 2e portefeuillehouderschappen vastgesteld, met uitzondering van het 2e portefeuillehouderschap op het onderdeel VTH. In dit besluit wordt daarom gevraagd om een invulling van het 2e portefeuillehouderschap op het onderdeel VTH.

Type besluit: GS-vergadering