Voortgang moties en toezeggingen recreatie en sport

Datum besluit: 29 oktober 2019


Het college van Gedeputeerde Staten is begonnen met de uitvoering van het coalitieakkoord 'Elke dag Beter'. Naast het starten met de uitvoering van nieuwe ambities, liggen er ook afspraken en verplichtingen uit de vorige collegeperiode. Voor het onderwerp recreatie & sport hebben Gedeputeerde Staten alle openstaande moties en toezeggingen in beeld gebracht en de voortgang beschreven. Het gaat om de volgende onderwerpen: Groengebied Vlietland, Groenblauwe schoolpleinen, de uitvoering van het ruiterpadenplan, een draagvlakonderzoek naar een routebureau, een onderzoek naar specifieke recreatiebehoeften en inzicht in beheer- en onderhoudskosten van recreatiegebieden.

Type besluit: GS-vergadering