Beantwoording Statenvragen 3542 SP - Achterstallig onderhoud recreatiegebieden Staatsbosbeheer

Datum besluit: 8 oktober 2019


Statenlid Hoogendam van de Socialistische Partij heeft diverse vragen gesteld over het achterstallig onderhoud van recreatiegebieden van Staatsbosbeheer. In de beantwoording van deze vragen geven Gedeputeerde Staten tekst en uitleg bij dit onderwerp. Bij de eigendomsoverdracht van het Ministerie van LNV naar Staatsbosbeheer is geen geld beschikbaar gesteld voor het beheer en onderhoud van deze gebieden. Staatsbosbeheer heeft het beheer van deze gebieden nu noodgedwongen beperkt tot het minimum (veiligheid en toegankelijkheid van het gebied). Het college stelt voor dat Staatsbosbeheer met relevante partners verschillende oplossingen voor het financieringsprobleem verkent.

Type besluit: GS-vergadering