Beantwoording Statenvragen 3544 GroenLinks over WOB-verzoek Shell

Datum besluit: 8 oktober 2019Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de statenvragen nr. 3544 over het Wobverzoek Shell documenten van de statenleden Stepanyan en Kasbergen (GroenLinks) vastgesteld.

Type besluit: GS-vergadering