Beantwoording Statenvragen 3548 DENK Dreigend tekort drinkwatervoorziening uit de Maas

Datum besluit: 8 oktober 2019


Gedeputeerde Staten hebben vragen van de partij DENK beantwoord naar aanleiding van berichten over de toenemende vervuiling van drinkwater.

De vragen richten zich voornamelijk op een dreigend tekort van drinkwater vanuit de Maas. In de beantwoording is aangegeven dat er geen reden is voor zorg op dit punt.

Zowel voor de kwantiteit als kwaliteit heeft het drinkwaterbedrijf maatregelen genomen en plannen ontwikkeld om de leveringszekerheid voor de toekomst veilig te stellen.

Type besluit: GS-vergadering