Technische wijziging Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 (september 2019)

Datum besluit: 8 oktober 2019Gedeputeerde Staten hebben de subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 gewijzigd. Deze regeling waaruit het (agrarisch) natuurbeheer wordt gesubsidieerd is gebaseerd op een interprovinciaal vastgesteld model, waardoor de inhoud voor alle provincies gelijkluidend is. Wijzigingen in dit model worden eveneens interprovinciaal voorbereid en worden per provincie vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Wijzigingen worden voorgesteld naar aanleiding van interprovinciale overleggen met provincies, beheerders en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die de SNL 2016 namens de provincie uitvoert en de conformiteit met Europese regels bewaakt.

Type besluit: GS-vergadering