Voortgangsrapportage project Renovatie Gebouw C

Datum besluit: 8 oktober 2019


Het project Renovatie gebouw C is aangewezen als groot project in het kader van de Regeling Projecten Zuid-Holland. Gedeputeerde Staten besluit de voortgangsrapportage ter kennisgeving aan Provinciale Staten te verstrekken.

Type besluit: GS-vergadering