Beantwoording Statenvragen 3530 van Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie m.b.t. 5G

Datum besluit: 17 september 2019Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie hebben Statenvragen gesteld aan Gedeputeerde Staten m.b.t. 5G. Gedeputeerde Staten hebben de vragen beantwoord.

Type besluit: GS-vergadering