Beantwoording Statenvragen 3523 van de VVD over de Bereikbaarheid Bollenstreek

Datum besluit: 17 september 2019


De Keukenhof is een belangrijke toeristische troef van (inter)nationale allure voor de Provincie Zuid-Holland. Om een goede invulling te geven aan de mobiliteitsvraagstukken die in het gebied rond de Keukenhof spelen heeft tien jaar geleden een Bereikbaarheidsstudie plaatsgevonden. Daaruit kwam ondermeer de voorgenomen aanleg van de Duinpolderweg in de noordelijke Bollenstreek. Ook nu al doet de Provincie, samen met de regio, het nodige om de bereikbaarheid te verbeteren, waaronder een studie naar slimme, korte termijn maatregelen en de uitvoering van maatregelen op de kruising van de N207-N208 en ter bevordering van de bereikbaarheid van het parkeerterrein van de Keukenhof. Ook wordt de bereikbaarheid per Openbaar Vervoer jaarlijks verbeterd.

Type besluit: GS-vergadering