Beantwoording Statenvragen 3543 PVV inzake veiligheid ICT-systemen

Datum besluit: 24 september 2019


Gedeputeerde Staten (GS) hebben de beantwoording van de statenvragen met betrekking tot “veiligheid ICT-systemen” vastgesteld. De statenvragen zijn gesteld naar aanleiding van een bericht op de website van Binnenlands Bestuur over de beveiliging van websites van de overheid. GS onderschrijven het belang van digitale veiligheid van websites. De provincie neemt daarom continu maatregelen om de veiligheid van de websites te waarborgen. Bij de vernieuwing van het digitaal platform Zuid-Holland streeft de provincie naar kwaliteit op het gebied van informatieveiligheid, gebruiksvriendelijkheid, actualiteit, toegankelijkheid, leesbaarheid en vindbaarheid.

Type besluit: GS-vergadering