Beantwoording Statenvragen 3531 CDA gevaarlijke kruising N217

Datum besluit: 24 september 2019


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de Schriftelijke Statenvragen 3531 van het CDA, over de gevaarlijke kruising van de N217 met de Vrouwenhuisjesweg in Mijnsheerenland, vastgesteld. Provinciale Staten maken zich zorgen vanwege het aantal ongelukken dat zich de afgelopen jaren op deze kruising heeft voorgedaan. Zij vragen zich af er maatregelen te verwachten zijn om de verkeerveiligheid op de kruising te verbeteren. Kijkende naar de toedracht van de ongevallen, is er geen directe aanleiding om op de betreffende kruising maatregelen te treffen. Het betreft nagenoeg allemaal kop/staart aanrijdingen, waarbij er veelal sprake is van filevorming voor de verkeerslichten. Er geldt op dit kruispunt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Ter ondersteuning van deze maatregel zijn er verkeersdrempels aangelegd en staan er rood licht- en snelheidscamera’s. Met elkaar zorgen deze maatregelen voor een gematigde snelheid op het kruispunt zelf. Op de langere termijn, wanneer de capaciteit van deze kruising overbelast raakt, zullen er extra opstelstroken nodig zijn.

Type besluit: GS-vergadering