Beantwoording Statenvragen 3532 van de PvdD over Uitbreiding geitenhouderij Keizersdijk Strijen - gemeente Hoeksche Waard

Datum besluit: 24 september 2019Gedeputeerde Staten hebben hun antwoorden op Statenvragen 3532 van de PvdD over de uitbreiding van een geitenstal aan de Keizersdijk in Strijen, gemeente Hoeksche Waard, vastgesteld. Gedeputeerde Staten geven in de beantwoording aan dat een omgevingsvergunning is verleend aan de geitenhouderij voor het bouwen van een veldschuur voor de opslag van hooi en stro. Het aantal dieren wordt niet uitgebreid. De omgevingsvergunning is dan ook niet in strijd met de provinciale Omgevingsverordening.

Type besluit: GS-vergadering