Beantwoording Statenvragen 3539 van VVD inzake SCADA systemen

Datum besluit: 3 september 2019Uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht blijkt dat de beveiliging van systemen om op afstand vitale infrastructuur te besturen nog niet bij alle overheden aan de minimaal te stellen eisen voldoet. De vitale infrastructuur van de provincie, te weten 4 sluiscomplexen, worden niet op afstand bestuurd en zijn niet aangesloten op het internet. Daardoor wordt nu voldaan aan de te stellen beveiligingseisen.

Type besluit: GS-vergadering