Monitor Wind op Land 2018

Datum besluit: 3 september 2019


Het Rijk heeft de monitor Wind op Land over het jaar 2018 uitgebracht. Hieruit blijkt dat de doelstelling uit het Energieakkoord van 2013 om eind 2020 6.000 MW windenergie te hebben gerealiseerd, niet wordt gehaald. Daar staat tegenover dat de nu geplande windparken, indien deze alle worden gerealiseerd, samen uiteindelijk in 2023 in totaal circa 7.200 MW kunnen opleveren – bijna 20% meer dan de doelstelling. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten met een brief over de monitor.

Type besluit: GS-vergadering