Ondertekening Intentieovereenkomst Biotech Campus Delft

Datum besluit: 3 september 2019


Delft is de geboorteplaats van de industriële biotechnologie. Al 150 jaar wordt er baanbrekend biotechnologisch onderzoek gedaan op de TUD, en worden technische vindingen succesvol gecommercialiseerd bij DSM (voorheen Gist-brocades en (Koninklijke) Nederlandse Gist en Spiritus Fabriek). Het terrein van DSM in Delft Noord biedt unieke mogelijkheden tot uitbreiding, die benut kunnen worden door derde partijen actief in de industriële biotechnologie. Dit met het doel om een open innovatie ecosysteem te ontwikkelen, waarbij Educatie, Onderzoek, Innovatie en Ondernemerschap gestimuleerd worden.Partijen streven er naar om de Biotech Campus Delft gezamenlijk te ontwikkelen tot een geïntegreerde en gespecialiseerde locatie met internationale allure. De Biotech Campus Delft is strategisch gepositioneerd vlak tegen de historische binnenstad van Delft, en op korte afstand van Rotterdam, Den Haag en Leiden. De campus wordt gezien als een knooppunt van bedrijvigheid, waar start ups, MKB, grootbedrijf en kennisinstellingen hun ontwikkeling kunnen versnellen door met elkaar samen te werken binnen het concept van open innovatie. Op deze manier kan de transitie versneld worden van een fossiele, lineaire economie naar een bio-based, circulaire economie.

Type besluit: GS-vergadering