PBL-rapport Wind op Land lessen en ervaringen

Datum besluit: 3 september 2019


Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over het rapport ‘Wind-op-land: lessen en ervaringen. Een reflectie op de implementatie van windenergie vanuit een ruimtelijk perspectief’ van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). In dit onderzoek reflecteert het PBL op de implementatie van windenergie-op-land van de afgelopen 10 jaar. Het vergelijkt de ervaringen van de Rijksoverheid, 4 provincies – Noord-Holland, Zuid-Holland, Drenthe en Friesland – en enkele buitenlandse cases bij het maken van beleid voor wind-op-land en het uitvoeren van windprojecten. Het rapport vertaalt vervolgens deze ervaringen naar lessen voor het huidige beleidsproces, met onder andere het Klimaatakkoord, de Regionale Energiestrategieën en de Nationale Omgevingsvisie.

Type besluit: GS-vergadering