Reglement deskundigencommissie RenD MIT Zuid-Holland

Datum besluit: 3 september 2019


De subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) schrijft voor de beoordeling van de Research en Development (R&D) samenwerkingsprojecten een onafhankelijke externe deskundigencommissie voor. Gedeputeerde Staten hebben op 30 augustus 2016 deze deskundigencommissie ingesteld en het reglement voor deze deskundigencommissie 2016 vastgesteld. Op 25 september 2018 is er een nieuw reglement 2018 vastgesteld en is de versie van 2016 ingetrokken. Met dit besluit wordt er wederom een nieuwe versie van het reglement vastgesteld en wordt het reglement van 2018 ingetrokken. Deze nieuwe versie van 2019 voorziet nog meer in de behoefte om meer inzicht te geven in de werkwijze van de deskundigencommissie. In het reglement wordt meer in detail beschreven hoe de adviezen aan Gedeputeerde Staten tot stand komen.

Type besluit: GS-vergadering