Vaststellen wijziging en deelplafonds Subsidieregeling campussen Zuid-Holland voor 2019

Datum besluit: 3 september 2019


Provincie Zuid-Holland werkt aan een innovatieve en duurzame economie, onder andere via de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland. Met deze regeling hebben Gedeputeerde Staten besloten dat het wenselijk is Zuid-Hollandse campussen als brandpunten voor innovatie en ondernemerschap binnen het regionale innovatie ecosysteem te versterken.

De Subsidieregeling campussen Zuid-Holland gaat nu naar zijn tweede openstelling toe. Van 1 oktober 2019 09:00 tot 31 december 2019 17:00 kunnen aanvragen voor de subsidieregeling worden ingediend. Gedeputeerde Staten hebben voor de nieuwe openstelling ook nieuwe deelplafonds vastgesteld. Daarnaast zijn er een aantal inhoudelijke aanpassingen aan de subsidieregeling gedaan. Met deze wijzigingen wordt de subsidieregeling verder aangescherpt. Deze wijzigingen betreffen aanvullende subsidievereisten, details over de aanvraagperiode en de verdeling van paragrafen. Doel van de wijzigingen is om ongewenste aanvragen beter te kunnen weren en om onbedoelde concurrentie tussen campussen die hetzelfde deelplafond delen, te voorkomen.

Type besluit: GS-vergadering