Verlenging termijn aanpassing gemeenschappelijke regeling VAB Duin- en Bollenstreek

Datum besluit: 3 september 2019Op 1 januari 2019 zijn de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout vrijwillig heringedeeld tot gemeente Noordwijk. Op grond van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) dienen de gemeenschappelijke regelingen waaraan deze gemeenten deelnamen zich binnen 6 maanden na de herindeling aan te passen. De gemeenschappelijke regeling Vuilafvoer (VAB) Duin- en Bollenstreek heeft Gedeputeerde Staten om een verlenging van de termijn met een half jaar gevraagd voor de aanpassing van de naam in de aanhef. De reden hiervoor is dat niet alle betrokken gemeenteraden voor de termijn van 1 juli 2019 het betreffende besluit hebben genomen. Gedeputeerde Staten hebben de formele bevoegdheid om de termijn met een half jaar te verlengen.

Type besluit: GS-vergadering