Mandaatbesluit nadeelcompensatie stremming hefbrug Boskoop 2020

Datum besluit: 14 april 2020Gedeputeerde Staten hebben op 31 maart jl. de Beleidsregel nadeelcompensatie stremming hefbrug Boskoop 2019 vastgesteld. Om uitvoering te kunnen geven aan deze beleidsregel heeft het college dit mandaatbesluit genomen waarin is bepaald in welke gevallen de ambtelijke danwel de bestuurlijke organisatie bevoegd is om besluiten te nemen op grond van de beleidsregel. Deze mandaatregeling komt overeen met de wijze waarop de besluiten op grond van Beleidsregel nadeelcompensatie kabels en leidingen Zuid-Holland 2019 is geregeld. Die mandaten zijn vervat in het (algemene) mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de provinciale organisatie. Ter bevordering van de uniformiteit van de provinciale mandaten zullen de nu voor de Beleidsregel nadeelcompensatie stremming hefbrug Boskoop vastgestelde mandaten op gelijke wijze in de algemene mandaatregeling worden opgenomen. Dit zal plaatsvinden in het kader van de jaarlijkse actualisatie van de mandaatregeling voor 2021.

Type besluit: GS-vergadering