Beantwoording Statenvragen 3606 Bereikbaarheid en verkeersveiligheid Hoeksche Waard

Datum besluit: 21 april 2020


Door Provinciale Staten zijn vragen gesteld over de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de Hoeksche Waard. De vragen gaan over de bereikbaarheids- en veiligheidsmaatregelen van de Hoeksche Waard in verband met de geplande renovatie van de Heinenoordtunnel door het Rijk in 2023 en 2024. Ook worden vragen gesteld over Parkeer en Reis (P&R) voorzieningen en verbetering van het openbaar vervoer. Gedeputeerde Staten beantwoorden deze vragen.

Type besluit: GS-vergadering