Opheffing geheimhouding Bevindingen, conclusies en advies mediation projectlocatie Valkenburg

Datum besluit: 21 april 2020


Provinciale Staten hebben op 4 maart 2020 de door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland opgelegde geheimhouding bekrachtigd op de brief van de mediator van 20 december 2019 met als onderwerp Bevindingen, conclusies en advies mediation projectlocatie Valkenburg. De gemeenteraden van Katwijk en Wassenaar hebben een identiek besluit genomen. Met het aangaan van de Bestuurlijke afspraak Voortgang locatie Valkenburg op 5 maart 2020 is de ontwikkeling van Valkenburg in een nieuwe fase beland. De aan de mediation deelnemende partijen hebben op 25 maart 2020 daarom alsnog ingestemd met het opheffen van de geheimhouding. Het voorliggend Statenvoorstel voorziet hierin, onder het voorbehoud dat de gemeenteraden van Katwijk en Wassenaar de bekrachtiging van de geheimhouding eveneens opheffen.

Type besluit: GS-vergadering